Vì sao đi giày trượt băng có thể trượt dễ dàng trên mặt băng?

Các xe trượt và giày trượt băng có một thiết kế đặc biệt để có thể dễ dàng di chuyển trên băng. Vì sao thiết kế như vậy lại đạt hiểu quả cao nhất?

Tác giả N/A Đăng trên VẬT LÝ MỖI NGÀY
17 thg 4, 2022