Khi đẩy tạ, góc tối ưu có phải là 45⁰ không?

Chắc các bạn khi học về phần ném xiên thì để đẩy tạ đi xa thì góc khi quả tạ rời khỏi tay nên tạo với mặt đất là 45⁰, thế nhưng những vận động viên có kinh nghiệm lại phát hiện, góc độ đẩy tạ tốt nhất phải nhỏ hơn 45⁰ một chút. Vì sao vậy?

Tác giả N/A Đăng trên VẬT LÝ MỖI NGÀY
26 thg 2, 2022