Vì sao đi giày trượt băng có thể trượt dễ dàng trên mặt băng?

Các xe trượt và giày trượt băng có một thiết kế đặc biệt để có thể dễ dàng di chuyển trên băng. Vì sao thiết kế như vậy lại đạt hiểu quả cao nhất?

Tác giả N/A Đăng trên VẬT LÝ MỖI NGÀY
17 thg 4, 2022

Có phải khi kéo co, ai khoẻ hơn sẽ thắng?

Nếu số người trong 2 đội bằng nhau, mặt đất nói chung là bằng phẳng thì khi thi kéo co có phải đội nào khỏe hơn sẽ thắng không?

Tác giả N/A Đăng trên VẬT LÝ MỖI NGÀY
11 thg 4, 2022