Category Archives: Lịch sử và vật lý

Khoa học Phương Đông Cổ đại

Lịch của người Ai Cập cổ đại.

I. Những mầm mống đầu tiên của khoa học Lịch sử phát triển của khoa học đã cho thấy rằng những mầm mống đầu tiên của khoa học đã sớm phát triển ở các nước phương Đông cổ đại. 1. Ở Trung Quốc Từ thế kỉ XVIII đến thế kỉ XII TCN, người Trung Quốc […]

Sự phát sinh những tri thức khoa học thời cổ đại

Hình 1. Quá trình tiến hóa của con người

Nhìn lại lịch sử phát triển của nhân loại, chúng ta thấy: con người nguyên thủy (được sinh ra từ loài vượn cổ) do phải đấu tranh hằng ngày với thiên nhiên, với thú dữ, với đồng loại để sinh tồn đã dần dần đạt được những hiểu biết ban đầu về thế giới xung […]