Có phải khi kéo co, ai khoẻ hơn sẽ thắng?

URL: https://cunghocvatly.com/co-phai-khi-keo-co-ai-khoe-hon-se-thang-24P905.html

Tag: https://cunghocvatly.com/luc-ma-sat-14T719.html

Mới nghĩ, câu trả lời tựa như khẳng định, thế nhưng suy nghĩ thêm sẽ thấy không giản đơn như vậy. Giả sử một em bé và một đại lực sĩ kéo co với nhau, để em bé đứng ở phía đất gồ ghề và để đại lực sĩ đứng trên mặt bằng, mặt đất và mặt bằng cùng ở trên một mặt băng, thì đại lực sĩ khó có thể thắng đấy. Nếu giả thiết thêm rằng em bé và đại lực sĩ cùng đứng trên mặt đất gồ ghề nhưng bàn tay đại lực sĩ lại bôi dầu nhờn thì ai sẽ thắng?

 

Nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kéo co. Cre: Phim Squid Game
Nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kéo co. Cre: Phim Squid Game

 

Xem như vậy thì thấy các nhân tố quyết định thắng bại trong kéo co rất nhiều, chứ không chỉ đơn thuần là sức lực yếu hay mạnh. Từ hai ví dụ trên có thể thấy muốn dành thắng lợi trong kéo co, có hai nhân tố tương đối then chốt, một là lực nắm của tay, tay phải nắm chặt dây thừng, bởi vì chỉ có tăng áp lực chính của tay đối với dây thừng khiến lực ma sát giữa tay và thừng đủ lớn mới làm cho thừng không tuột khỏi tay. Một nhân tố quan trọng nữa là lực ma sát giữa chân và mặt đất, bởi vì nếu dùng tay nắm chặt được thừng không cho thừng tuột khỏi tay thì lực kéo co thực sự nảy sinh ở dưới chân, khi kéo co thân người tự động ngã về phía sau, dùng sức dưới chân dẫm đạp lên mặt đất, nếu hoa văn đế giầy lồi lõm không bằng phẳng, dẫm vào một chỗ lõm nhỏ trên mặt đất gồ ghề đều làm tăng thêm lực tác dụng của mặt đất với chân. Mặt đất gồ ghề tạo cho người lực tác dụng nghiêng về phía sau, thành phần lực thẳng đứng của lực tác dụng này cân bằng với trọng lượng người, còn thành phần lực nằm ngang sẽ thông qua thân người tác dụng vào thừng, và đó mới là lực kéo co thực sự. Khi trọng lực đội viên hai đội bằng nhau, lực nắm thừng và tình hình  ma sát của thừng cũng như nhau thì đội nào có tư thế ngã người về phía sau thích đáng,đội nào lợi dụng được mặt đất gồ ghề một cách hợp lý, thì đội đó sẽ có nhiều cơ hội giành thắng lợi.