Khi đẩy tạ, góc tối ưu có phải là 45⁰ không?

Chắc các bạn khi học về phần ném xiên thì để đẩy tạ đi xa thì góc khi quả tạ rời khỏi tay nên tạo với mặt đất là 45⁰, thế nhưng những vận động viên có kinh nghiệm lại phát hiện, góc độ đẩy tạ tốt nhất phải nhỏ hơn 45⁰ một chút. Vì sao vậy?

Sự thực có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến cự ly xa gần khi đẩy tạ, ngoài việc góc đẩy tạ khi rời tay lớn nhỏ ra, còn liên quan đến tốc độ quả tạ khi rời tay, lực cản của không khí và chiều cao của người đẩy tạ. Nói một cách chính xác phải xem xét kỹ hết thảy những nhân tố đó mới có thể tìm được góc đẩy tạ phù hợp. Qua nhiều lần thử nghiệm đã  chứng minh được rằng, do thể tích quả tạ không lớn, trọng lượng lại không nhỏ, nên có thể bỏ qua không tính tới lực cản của không khí. Như vậy mỗi vận động viên có thể căn cứ vào tốc độ quả tạ và độ cao khi rời khỏi tay để tìm được góc đẩy tạ tối ưu.

Hình. Quả tạ trước khi rời tay vận động viên
Hình. Quả tạ trước khi rời tay vận động viên

Nếu độ cao khi quả tạ rơi khỏi tay bằng không, nghĩa là quả tạ được đẩy đi từ mặt đất, vào một thời gian nhất định của tốc độ ban đầu nếu muốn quả tạ được đẩy đi với cự ly xa nhất, thì góc đẩy tốt nhất là 45⁰. Loại tình huống này thường không xảy ra nhưng nó tạo cơ sở cho một loại tình huống khác. Với chiều cao trung bình của vận động viên đều khá lớn, phần lớn độ cao khi quả tạ rơi khỏi tay đều ở khoảng từ 1,8 m – 2,0 m; sau khi tính tới độ cao đó với cùng một tốc độ khi rời khỏi tay thì góc đẩy tạ tốt nhất là ở trong khoảng 38⁰ – 42⁰.

Trong tình hình thực tế nếu xem xét tới sức cản của không khí và căn cứ vào chiều cao vận động viên và tốc độ quả tạ khi rời tay lớn nhỏ khác nhau, thì góc đẩy tạ tốt nhất nằm trong phạm vi là: đẩy tạ 38⁰ – 42⁰, ném tạ kích và lao 30⁰ – 35⁰, ném lựu đạn 42⁰ – 44⁰.