Tag Archives: Chuyển động ném xiên

Khi đẩy tạ, góc tối ưu có phải là 45⁰ không?

Hình. Quả tạ trước khi rời tay vận động viên

Chắc các bạn khi học về phần ném xiên thì để đẩy tạ đi xa thì góc khi quả tạ rời khỏi tay nên tạo với mặt đất là 45⁰, thế nhưng những vận động viên có kinh nghiệm lại phát hiện, góc độ đẩy tạ tốt nhất phải nhỏ hơn 45⁰ một chút. Vì […]