Tag Archives: Đàn hồi

Vì sao dùng đòn gánh đồ vật lại đỡ tốn sức?

Hình 1. Vì sao dùng đòn gánh đồ vật lại đỡ tốn sức?

Bạn có thấy rằng khi vận chuyển đồ vật đi xa, nếu chúng ta dùng đòn gánh để mang vật sẽ đỡ nặng hơn khi dùng tay xách vật và nhất là khi đòn gánh nhún lên nhún xuống, người gánh cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Vì sao lại như vậy?     […]