Tag Archives: Máy cơ đơn giản

Vì sao nói trong cơ thể người có đòn bẩy?

Trong sinh hoạt hàng ngày bạn có thể nhìn thấy rất nhiều loại đòn bẩy, trong chúng có loại nhỏ như cái kéo, cái nhíp, cái cắt móng tay, có loại lớn như cánh tay cần cẩu. Trên một chiếc máy bạn có thể đồng thời nhìn thấy nhiều đòn bẩy, chúng phối hợp lẫn […]

Vì sao dùng đòn gánh đồ vật lại đỡ tốn sức?

Hình 1. Vì sao dùng đòn gánh đồ vật lại đỡ tốn sức?

Bạn có thấy rằng khi vận chuyển đồ vật đi xa, nếu chúng ta dùng đòn gánh để mang vật sẽ đỡ nặng hơn khi dùng tay xách vật và nhất là khi đòn gánh nhún lên nhún xuống, người gánh cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Vì sao lại như vậy?     […]